Extra vragen stellen nadat ouders een afspraak hebben gemaakt

Het is mogelijk om een digitaal vragen/enquete formulier aan te bieden nadat ouders een afspraak hebben gemaakt. U kunt deze functie gebruiken om ouders extra wensen door te laten geven of wanneer u meer informatie van ouders nodig heeft.

Voorbeeld; een school gebruikt de vragenlijst om ouders de actuele (nood)contact/allergie gegevens van de leerlingen door te laten geven zodat de gegevens die bij school bekend zijn altijd up-to-date zijn.

Het maken van een vragenlijst gaat als volgt:

 • Ga naar planningen
 • Klik op de knop ‘vragenlijsten’
 • Maak een nieuwe vragenlijst aan.
 • In de vragenlijst kunt u velden toevoegen:
  • Een titel (dik gedrukte tekst)
  • Een tekst, voor bijvoorbeeld extra achtergrondinformatie etc.
  • Een tekstvak (hier kan de ouder 1 regel tekst invoeren)
  • Een tekstveld (hier kan de ouder meerdere regels tekst invoeren)
  • Een selectieveld (hier moet de ouder een keuze maken uit 1 van meerdere opties)
 • Sla de vragenlijst vervolgens op
 • Open nu de planning waaraan u de vragenlijst wilt koppelen
 • Klik op eigenschappen van de planning aanpassen
 • Selecteer bij ‘vragenlijst’ de lijst die u wilt tonen nadat ouders een afspraak gemaakt hebben
 • Sla de planning op.

De ouders die een afspraak maken in deze planning krijgen na het maken van de afspraak de vragenlijst te zien. De resultaten van de vragenlijst kunt u bekijken door de vragenlijst te openen, en de antwoorden te exporteren naar Excel.