Kolommen definiëren tijdens importeren

Kolommen toewijzen

Een CSV bestand bestaat uit meerdere kolommen met gegevens.

Schoolgesprek weet niet automatisch wat er in iedere kolom staat, daarom kunt u tijdens het importeren aangeven welke informatie er in een bepaalde kolom staat.

Selecteer de juiste optie uit de selectiebox boven de kolom:

Hieronder ziet u een voorbeeld; in deze kolom staan de voornamen/roepnamen van de leerlingen, dus moet u de selectiebox erboven instellen op ‘Voornaam’. Schoolgesprek weet nu dat deze kolom de voornamen bevat.

Ga 1-voor-1 alle kolommen langs, en geef telkens bovenin aan welke type gegeven erin staat. Het kan zijn dat u gegevens niet wilt importeren omdat deze bijvoorbeeld niet van toepassing zijn. Laat de selectiebox dan staan op ‘niet importeren’.

Kolomtitels

Nadat u de kolommen heeft toegewezen kunt u aanvinken of uw bestand kolomtitels bevat. Hieronder ziet u een bestand met kolomtitels. De eerste regel bevat ‘roepnaam’ en ‘achternaam’. Pas op regel 2 beginnen de namen van de kinderen. In dat geval vinkt u aan: de eerste regel niet importeren.

Over UTF-8

U kunt ervoor kiezen om het document te importeren als UTF-8. Dit is een codering van tekst waardoor namen met een speciaal teken, bijvoorbeeld: Stéphanie ook goed geïmporteerd worden. Dit is van toepassing op vrijwel alle CSV-documenten die uit Excel komen.

Tip: haalt u een dBOS bestand uit ParnasSys? Vink dan sowieso deze checkbox aan.